MENU

Zespół Anawa (1969): Jan Kanty Pawluśkiewicz, Marek Grechuta, Tadeusz Dziedzic, Anna Wójtowicz, Tadeusz Kożuch, Jacek Ostaszewski Foto: East News